Over ons

Een vakkundig, veelzijdig en flexibel bouwbedrijf

De scharen van een kreeft variëren in vorm, grootte en functie; de één voor de grove klussen, de ander voor het fijnere werk. Multifunctioneel dus: veelzijdig en flexibel. Net als wij bij bouwbedrijf Kreeft, waar we klant- service- en toekomstgericht bouwen, verbouwen, restaureren en onderhouden. Bouwen aan morgen, ben jij geknipt voor deze uitdaging? Bekijk onze vacatures, solliciteer en kom werken bij Kreeft.

Werken bij Kreeft

Een ‘Outstanding’ bedrijfspand

Ons nieuwe, recent ontwikkelde en in 2020 opgeleverde bedrijfspand heeft de BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificering gekregen: de hoogst haalbare normering op duurzaamheidsgebied. En daar zijn we trots op.

Het milieu: duurzaam en circulair bouwen

Omdat wij vanuit een toekomstbewuste visie onze verantwoordelijkheid willen nemen, proberen wij een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Bijvoorbeeld door onze kennis met de branche te delen, hen te inspireren en zo samen, als keten- en regiopartners, optimale duurzaamheidseffecten te stimuleren. Meer weten? Of bespreken wat wij op dit gebied voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan gerust eens contact op.

Contact opnemen
Vandaag bouwen aan de wereld van de generaties van morgen, dat is waar het bij Kreeft om draait.

De mens: maatschappelijk en regionaal betrokken

Als (h)echt Edes bedrijf zijn wij regionaal betrokken. Een verantwoorde omgang met onze medemensen en de omgeving waar wij werken hebben wij dan ook hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij met het oog op social return continu een aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Daarnaast vervullen wij onze maatschappelijke rol in de regio als bestuurslid en/of (hoofd)sponsor van verschillende maatschappelijke, culturele en recreatieve activiteiten, en zijn wij initiatiefnemer van de jaarlijkse Kreeft Hike & Bike voor een goed doel.

Ontdek onze geschiedenis

Gestart in 1896 met het metselen van waterputten is Kreeft in de loop der jaren uitgegroeid tot een allround bouwkundig aannemer. Dat is in een notendop de historie van ons familiebedrijf en al die tijd staan kwaliteit en vakmanschap centraal. Zo bouwen we al ruim 120 jaar veelzijdig, flexibel en vooruitstrevend aan morgen. Scroll onder andere door 4 generaties Kreeft en ontdek onze historie.

Bekijk onze historie

Certificaten en lidmaatschappen

CO2-prestatieladder

Bouwbedrijf Kreeft heeft zijn CO2 uitstoot inzichtelijk gemaakt en doelstelling vastgesteld om CO2 te reduceren. Om dit aantoonbaar te maken willen wij ons laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

 

Meer informatie

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De checklist helpt aannemers veiliger te werken om zo het aantal ongevallen te verminderen. Hiermee is VCA dus veel meer dan een checklist. Het veelzijdige programma geldt als toets en certificering voor dienstverlenende bedrijven op hun VGM-beheerssysteem. Kreeft beschikt over het certificaat VCA**.

ISO 9001

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Dit houdt in dat we onze bedrijfsprocessen beschreven hebben en in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onze klanten. Wij werken uniform volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast houden we inkomende klachten duidelijk bij, zorgen we voor afhandeling naar tevredenheid en verbeteren processen om klachten in de toekomst te voorkomen.

ISO 14001

ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Met dit systeem werken we structureel en zichtbaar aan het verbeteren van de milieuprestaties.

ERB BRL 3000

ERB staat voor Erkend Restauratie Bedrijf. Met ons ERB BRL 3000 certificaat tonen wij onze kennis en ervaring aan in het restauratie vak, daarmee zijn wij voor onze opdrachtgevers een aantoonbaar deskundig partner voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden.

Woningborg

Woningborg biedt zekerheid aan kopers van nieuwbouwwoningen, zeker in het geval van een faillissement van een aannemer. Al ruim dertig jaar onderscheidt de Woningborg Groep zich in de markt door een brede expertise en een concrete aanpak. Het werkgebied van Woningborg gaat van certificering en toezicht tot advisering en toetsing. Dit vermindert risico’s en faalkosten en levert een directe bijdrage aan de kwaliteit van de woonstandaard. Ons bedrijf is aangesloten bij Woningborg.

Bouwgarant

Bouwbedrijf Kreeft is lid van Stichting Bouwgarant. Dit geeft u zekerheid. U kunt er namelijk op rekenen dat er regelmatig kwaliteitscontroles worden gedaan, dat uw klachten serieus genomen worden en dat wij beschikken over de juiste diploma’s en verzekeringen. Ook een afbouwgarantie bij een eventueel faillissement is hierin inbegrepen. Die garantie geldt zowel voor nieuwbouw- als voor verbouwtrajecten.

Bouwend Nederland

De vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland is met ongeveer 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Het werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving is het belangrijkste doel van de vereniging. Ook Kreeft is lid van Bouwend Nederland.

NOM Keur

Het NOM keur is een keurmerk dat wordt afgegeven op technische bouwconcepten voor renovatie en nieuwbouwwoningen die aardgasvrij en super energiezuinig zijn. Met name door het energiegebruik sterk te verminderen met isolatie en warmteterugwinning, maar ook opwekking van de benodigde energie, met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen, valt onder dit keurmerk. Met het behalen van het NOM keur onderstrepen we dat wij als Bouwbedrijf Kreeft conceptueel onderhoud met een prestatiegerichte aanpak in de praktijk weten te brengen.

BEWUSTE BOUWERS

Bouwbedrijf Kreeft is een Bewuste Bouwer. Als deelnemer van stichting Bewuste Bouwers hanteren wij hun gedragscode op onze projecten. Dit betekent dat we omgevingsbewust, veilig en duurzaam werken. We beperken hinder, zorgen voor veiligheid, bevorderen het welzijn van onze vakmensen, minimaliseren onze milieu-impact en houden onze bouwplaatsen netjes. Meer weten? Kijk op: Bewuste Bouwers.

Waar bent u naar op zoek?