Historie

Kreeft heeft zich ontwikkeld van een eenmanszaak in 1896 tot een allround bouwbedrijf anno nu. Klik links op de jaartallen, scroll door de ontwikkelingen van de verschillende generaties Kreeft en ontdek de rijke historie van ons bouwbedrijf.

1896

Marinus Jacobus Kreeft

In 1896 was het Marinus Jacobus Kreeft; zoon van een kleermaker en metselaar van waterputten op de Veluwe, die besloot om een bouwbedrijf voor zichzelf te beginnen. Alles was in die tijd nog ambachtelijk handwerk en het vervoer, vanuit zijn huis aan het Heuvelsepad in Ede, ging met een handkar en later per bakfiets. Marinus Jacobus overleed op 13 augustus 1944, zijn jongste zoon Marten Peter, een handige tegelzetter, had het bouwbedrijf vier jaar eerder overgenomen.

1940

Marten Peter kreeft

Waar Kreeft zich eerder voornamelijk bezighield met onderhoudswerk kwam onder Marten Peter nieuwbouw steeds regelmatiger voor. Ook toen al werkte Kreeft samen met collega’s uit de markt. Zo werd eind jaren ’50 het samenwerkingsverband B.S.K. (De Bondt, Snoek en Kreeft) gestart, een samenwerkingsverband voor grotere bouwprojecten. Marten Peter overleed op 27 november 1978. Op dat moment was zijn zoon Marten Antonie al actief als partner in het familiebedrijf dat inmiddels als VOF ‘Kreeft en Zoon’ door het leven gaat.

1962

Marten Antonie Kreeft

Onder leiding van Marten Antonie viert Kreeft in 1986 het 100-jarig jubileum. Inmiddels wordt er naast onderhoud en nieuwbouw van woningen steeds meer restauratiewerk en utiliteitsbouw aangenomen. Mede door die groei kwam er behoefte aan een grotere werkplaats en meer kantoorruimte. De noodzakelijke verhuizing betekende de eerste generatie Kreeft waarbij de aannemer niet meer aan huis werkte. Marten Antonie neemt, nadat zijn zoon Marten Peter hem 6 jaar eerder vergezeld heeft in de directie, op 12 juli 1996 afscheid van Kreeft. Op 29 april 1997 benoemd koningin Beatrix hem tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1990

Marten Peter Kreeft

Marten Peter is de zoon van voorganger Marten Antonie en vernoemd naar zijn opa; die als tweede generatie Kreeft leidinggaf aan het familiebouwbedrijf. Hij studeert af aan de HTS in Arnhem en wordt in 1990 mede-eigenaar en algemeen directeur. In 1999 verlaat Kreeft de Zandlaan om tien jaar later vanaf de Hertzstraat wederom binnen Ede te verhuizen naar het zelf ontwikkelde pand op industrieterrein BTA12. Gedurende zijn termijn wordt hij vergezeld door Dirk Jan van den Brink en komt er naast service, beheer en onderhoud meer focus op nieuwbouw te liggen.

2016

Dirk Jan van den Brink

Na vier generaties Kreeft, die aaneensluitend tussen 1896 en 2015 aan het roer hebben gestaan, is het bedrijf vanaf 2016 in de vertrouwde handen van Dirk Jan van den Brink. Onder zijn leiding komt er ook meer aandacht voor projectmatige nieuwbouw. In het kader van diezelfde lange termijnvisie wordt er met respect voor het verleden en oog voor de toekomst een nieuw logo geïntroduceerd. In 2019 start de bouw van een nieuw, toekomstbestendig kantoor.

2020

Dirk Jan van den Brink & Gert van Driesten

In 2020 wordt Gert van Driesten mede-eigenaar. In datzelfde jaar wordt het circulaire, dynamische en duurzame bedrijfspand betrokken. Net als alle Kreeften voor ons, bouwt Kreeft dus nog steeds vanuit Ede aan de wereld van de generaties van morgen.

Waar bent u naar op zoek?