Paardenwei Lunteren

Projectplan

Via deze link kunt u de plannen inzien.

Update

Aangezien de huidige corona-maatregelen het niet toelaten om met meerdere personen een bijeenkomst te organiseren zijn wij genoodzaakt om de geplande bijeenkomst van 25 januari a.s. te verzetten naar een latere datum. De nieuwe datum voor de bijeenkomst is gepland op 8 maart a.s.. Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wenst te zijn, ontvangen wij graag uw reactie vóór 21 februari a.s.. Dit kan door middel van het invullen van het formulier onderaan deze pagina.
Heeft u inmiddels een reactie ingediend, dan hoeft dit niet opnieuw in te sturen, u ontvangt dan na 21 februari een definitieve uitnodiging van ons.

Op 25 januari a.s. vanaf 13.00 uur wordt er een ‘spreekuur’ gehouden bij Parkhotel Hugo de Vries voor omwonenden die een reactie hebben ingediend op het plan. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekuur, dan ontvangen wij graag vóór 17 januari uw reactie op het plan. Dit kan door middel van het invullen van het formulier onderaan deze pagina.

De buurtavond van 13 december a.s. gaat vanwege de aangescherpte Covid-maatregelen niet door. Vanaf 13 december a.s. kunt u op deze website alle plannen inzien. Via deze projectpagina zullen wij u ook op de hoogte houden van de voortgang van het project en informatie geven hoe u uw zienswijze of opmerkingen op dit plan kenbaar kunt maken.

Update November 2021

BOUWPLANNEN
Op het nu nog braakliggende terrein is in de afgelopen periode samen met de gemeente Ede onderzocht wat de meest geschikte bebouwing zou moeten zijn. Daarbij is onder andere gesproken over rijwoningen, seniorenwoningen en appartementen. Ook is onderzoek gedaan naar de inrichting van de openbare ruimte, het groen, de wegen en het parkeren.

INFORMATIEAVOND
Op 13 december a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd waarin wij de schetsen van het voorgenomen plan aan u willen presenteren en waarover we graag uw mening willen horen. U bent tussen 19.00 uur en 20.00 uur van harte welkom bij Parkhotel Hugo de Vries aan de Dorpsstraat 13 te Lunteren.
Deze informatieavond heeft een informeel karakter. Er hangen schetsen om te bekijken en er zijn vertegenwoordigers van de gemeente Ede, de ontwikkelaar en de architect aanwezig voor nadere toelichting en het beantwoorden van vragen. U kunt de vragen eventueel ook schriftelijk stellen via een formulier dat u die avond van ons krijgt.
Mocht u vanwege de corona pandemie aarzelen om aanwezig te zijn bij de informatieavond, dan zijn er nog enige alternatieven om mee te praten. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail over de plannen geïnformeerd te worden, te reageren en desgewenst telefonisch daarover met ons in gesprek te gaan. Daarvoor vragen wij u om uw contactgegevens door te geven aan: paardenwei@bouwbedrijfkreeft.nl.
Aan diegene die wel naar de informatieavond komen vragen wij om uw komst vooraf per mail op te geven aan: paardenwei@bouwbedrijfkreeft.nl.

Waar bent u naar op zoek?