Hof van Bochane

Projectplan

Via deze link kunt u de plannen inzien.

UPDATE JANUARI

BOUWPLANNEN
Renault dealer Bochane, gevestigd aan de Amersfoortseweg 18-20 te Maarn, is van plan het garagebedrijf te sluiten. Bochane heeft Kreeft Ontwikkeling uit Ede gevraagd de herontwikkeling van het terrein op zich te nemen. Vervolgens is onderzocht wat de meest geschikte vorm van hergebruik van het terrein zou kunnen zijn. Eigenaar en gemeente hebben een voorkeur voor woningbouw. Studies hebben aangetoond dat een plan met een negental grondgebonden woningen passend en haalbaar is. Hiervoor is een zogenoemd principeverzoek ingediend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Gemeente wil onder voorwaarden meewerken om dit mogelijk te maken. Voordat de definitieve aanvraag wordt ingediend bij de Gemeente om dit proces in gang te zetten, willen wij eerst met de omwonenden hierover in gesprek.

Om een ontwikkeling voor woningbouw op dit terrein mogelijk te maken moeten door de gemeente de benodigde procedures worden doorlopen. Het is de bedoeling u te informeren over de aanpak en de planning. Ook laten we zien hoe het bebouwingsbeeld er ongeveer uit komt te zien.
Verder vragen wij u wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling van het gebied en de woningen. U kunt uw reactie vóór 13 februari indienen en/of vragen stellen via het reactieformulier dat u op onze website aantreft.

Waar bent u naar op zoek?