Nieuwbouw 77 woningen Akkerwinde Fase 1 Scherpenzeel

Update

Met deze dronefoto’s geven we u graag een kijkje in de huidige stand van de werkzaamheden in de nieuwbouwwijk op Plan Akkerwinde te Scherpenzeel.

Deze week worden zowel de resterende 16 huurwoningen voor Woonstede als de laatste 7 koopwoningen van fase 1 opgeleverd.

Update

Met deze dronefoto’s geven we u graag een kijkje in de huidige stand van de werkzaamheden in de nieuwbouwwijk op Plan Akkerwinde te Scherpenzeel.

De helft van alle woningen zijn inmiddels opgeleverd en de komende weken zullen ook de resterende woningen opgeleverd worden. Naar verwachting is fase 1 in zijn geheel eind juni afgerond.

Update April 2020

Afgelopen maand hebben de eerste opleveringen plaatsgevonden en hebben we de eerste 9 koopwoningen en de eerste 16 huurwoningen mogen opleveren.

In week 15 en week 16 worden vooralsnog de volgende 9 koopwoningen opgeleverd.

De Gemeente is volop bezig met de aanleg van de bestratingen waardoor de wijk geleidelijk zijn definitieve vorm begint aan te nemen.

Met uitzondering van de laatste huurwoningen zijn alle woningen verder uit de steigers en zijn we volop bezig met de afbouw en het aftimmerwerk in alle woningen.

Update maart 2020

De eerste woningen van Blok 1 worden in week 11 opgeleverd. Een week later volgen de woningen van Blok 2.

De Gemeente zal deze week aanvangen met de woonrijp-werkzaamheden.

Inmiddels worden al ruim 25 woningen verwarmd door de stadsverwarming.

Alle koopwoningen zijn wind- en waterdicht en bij de huurwoningen van blok 14, 15 en 16 zijn ook alle dak-elementen geplaatst. Ondanks het slechte weer van de laatste weken vordert het metselwerk gestaag en we verwachten het metselwerk van alle koopwoningen in de loop van volgende week gereed te hebben, waarna we de steigers kunnen gaan demonteren.

Update Akkerwinde

Afgelopen week werd wij en onze onderaannemers op de bouw blij verrast door een frietkar van onze opdrachtgevers Woonstede en de Bunte Vastgoed-Oost.
Na deze welkome onderbreking werd er weer volop verder gebouwd, waarbij de voortgang te zien is op deze recent geschoten dronefoto’s.

Update December 2019

Met deze dronefoto’s geven we je graag een kijkje in de huidige stand van de werkzaamheden in de nieuwbouwwijk op Plan Akkerwinde te Scherpenzeel.

Plan Akkerwinde krijgt steeds meer vorm

Ondanks het regenachtige herfstweer van de afgelopen weken vordert de bouw op Akkerwinde gestaag. Aan de noordzijde van het plan zorgt de regenval nog wel voor wat oponthoud bij de aanleg van de funderingen, maar bij blok 1 en 2 zijn de dakelementen reeds gelegd en wordt de afbouw opgestart. Ook bij blok 3 en 4 zijn kalkzandsteen casco’s nagenoeg gereed en zullen we de gevelkozijnen gaan monteren.

Deze week worden ook de dakelementen van de eerste huurwoningen naast de Korenmaat aangebracht en zullen we aanvangen met het gevelmetselwerk.

Startschot bouw woningen fase 1 plan Akkerwinde

Met de druk op de rode knop door wethouder Tonnis van Dijk van Gemeente Scherpenzeel is het startschot gegeven voor de bouw van de energieneutrale woningen fase 1 plan Akkerwinde. De woningen zijn ontwikkeld door De Bunte Vastgoed Oost voor 45 kopers en 32 huurders van Woningcorporatie Woonstede.

Ondanks de regen was het een feestelijk moment!

Update September 2019

De eerste funderingen zijn gestort

Begin juli zijn wij gestart met de bouw, de eerste funderingen zijn inmiddels gestort.

Start verkoop

Tijdens de start verkoop is de brochure, prijzenlijst en overige verkoopinformatie beschikbaar. Het is vrije inloop dus u hoeft er niet precies om 17.00 uur te zijn.

Inschrijven

Wij hopen natuurlijk dat u net zo enthousiast wordt over De Weiden als wij en dat u belangstelling heeft voor één of meerdere bouwnummers. Deze belangstelling kunt u vanaf 11 december kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijfformulier ontvangt u tijdens de start verkoop en zijn ook beschikbaar bij Molenbeek Makelaars en T & A Van Es Makelaardij.

Loting

Indien er meerdere inschrijvers op één bouwnummer zijn, wordt door middel van loting op basis van de eerste keuze bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een kopersgesprek, wie als tweede enzovoorts. Deze loting wordt verricht door de notaris. Indien na loting er nog enkele bouwnummers resteren, dan zullen deze bouwnummers door de makelaar(s) worden toegewezen aan de overgebleven inschrijvers, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de overige voorkeuren van de inschrijvers.

Art Impressions

Waar bent u naar op zoek?